Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ                                             
5 Απριλίου 2003

1.    Σε ασθενή με κακόηθες μελάνωμα του άνω άκρου συζητήστε την φυσική εξέλιξη όσον αφορά την περιοχική και την απομακρυσμένη επέκταση της νόσου.
Λεμφαδενικές μεταστάσεις στην σύστοιχη μασχάλη υποδόριοι μεταστατικοί όζοι στο άνω άκρο, και μεταστάσεις στον πνεύμονα στο ήπαρ στα οστά στον εγκέφαλο και σε άλλα  όργανα.
2.    Περιγράψτε το μεγαλακρικό προσωπείο. Ποιό είναι το αίτιο του συνδρόμου αυτού.
Υπερανάπτυξη των μαλακών μορίων και των οστών του προσωπικού κρανίου (δηλ. ρινός. χειλέων, γλώσσας και κάτω γνάθου) Αίτιο : Οξεόφιλο Αδένωμα.
3.    Σε ασθενή ηλικίας 35 ετών με οξύ κοιλιακό άλγος πρόσφατης έναρξης διαπιστώνεται στην απλή ακτινογραφία θώρακα αέρας υποδιαφραγματικά. Ποια είναι τα πιθανότερα αίτια.
Διάτρηση στομάχου, δωδεκαδάκτυλου, λεπτού και παχέος εντέρου.
4.    Σύνδρομο της άνω μεσεντερίου αρτηρίας : αίτια, κλινικά συμπτώματα.
Απόφραξη 3ης μοίρας δωδεκαδάκτυλου λόγω πίεσης από την Άνω Μεσεντέριο Αρτηρία. Εμφανίζει επιγαστρική διάταση,πόνο και υποχωρεί με τον έμετο.
5.    Σταδιοποίηση του καρκίνου του στομάχου με το σύστημα ΤΝΜ.
T0 Καρίνωμα in situ
Τ1 Διήθηση υποβλεννογόνιου χιτώνα
Τ2 Διήθηση μυϊκού χιτώνα ή υπορογονίου χιτώνα
Τ3 Διήθηση ορογόνου χιτώνα
Τ4 Διήθηση γύρω οργάνων

Ν0 Χωρίς περιοχικές λεμφαδενικές μεταστάσεις
Ν1 Περιγαστρικοί λεμφαδένες (σε απόσταση 3 εκ. από τον πρωτοπαθή όγκο)
Ν2 Απομακρυσμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις

Μ0 χωρίς απομακρισμένες μεταστάσεις
Μ1 με απομακρισμένες μεταστάσεις
6.    Αίτια θυρεοτοξίκωσης χωρίς υπερθυρεοειδισμό.
Ιατρογενή, υποξεία θυρεοειδίτιδα, χρόνια θυρεοειδίτιδα με παροδική θυρεοτοξίκωση, έκτοπος θυρεοειδικός ιστός.
7.    Οδοί μεταστάσεως καρκίνου παχέος εντέρου.
Αιματογενής, λεφογενής, κατά συνέχεια ιστών, με ενδοπεριτοναική διασπορά, περινευρικά.
8.    Τι προτείνετε να γίνει θεραπευτικά σε ασθενή που έχει υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή και η ιστολογική εξέταση ανέδειξε καρκινοειδές σκωληκοειδούς >2εκ;
ΔΕ κολεκτομή
9.    Συνηθέστερες εντοπίσεις σαρκωμάτων μαλακών μορίων.
Ακρα, οπισθοπεροναΪκός χώρος , ενδοπεριτοναϊκά


10.           Τι σημαίνει ο όρος «στραγγαλισμός του εντέρου» και τι θα κάνετε θεραπευτικά στην περίπτωση αυτή;
Ισχαιμία του τοιχώματος του εντέρου λόγω συστροφής ή περίσφιξης. Θεραπευτικά προσπάθεια ανάταξης του στραγγαλιθέντος τμήματος και επί νεκρώσεως εκτομή.
11.           Θεραπευτικές επιλογές σε μη εξαιρέσιμο καρκίνο οισοφάγου.
Παράκαμψη του οισοφάγου με άλλο τμήμα του πεπτικού, συνηθέστερα στομάχι ή παχύ έντερο. Τοποθέτηση stent και καναλοποίηση με Laser. Γαστροστομία με ή χωρίς αποκλεισμό του οισοφάγου. Ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή συνδυασμός.
12.           Τι είναι μετάχρονο καρκίνωμα παχέος εντέρου;
Καρκίνος του παχέος εντέρου ο οποίος διαγιγνώσκετε μετά από δύο έτη μετά την πρώτη θεραπευτική επέμβαση για καρκίνο παχέος εντέρου.
13.           Επιπλοκές της Μεκελείου αποφύσεως.
Αιμορραγία, φλεγμονή, διάτρηση, εντερική απόφραξη, εγκολεασμός.
14.           Αναφέρατε τις μορφές επούλωσης των τραυμάτων και τα είδη παθολογικών μορφών επούλωσης.
Μορφές επούλωσης: Κατά πρώτο, κατά δεύτερο και κατά τρίτο σκοπό
Παθολογικές μορφές επούλωσης: υπερτροφική ουλή και χειλοειδές.
15.           Επιπλοκές εχινοκόκκου κύστης του ήπατος.
Διαπύηση.
Ελεύθερη ρήξη προς την περιτοναϊκή κοιλότητα, ρήξη εντός των χοληφόρων και ρήξη προς τον υπεζωκότα και τους βρόγχους, αναφυλακτική αντίδραση.
16.           Αναφέρατε τα είδη των πυλαιο-συστηματικών αναστομώσεων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της πυλαίας υπέρτασης.
Αναστόμωση της πυλαίας φλέβας με την κάτω κοίλη φλέβα (πυλαιο-κοιλική αναστόμωση).
Αναστόμωση της άνω μεσεντερίου φλέβας με την κάτω κοίλη φλέβα (μεσο-κοιλική αναστόμωση).
Αναστόμωση της σπληνικής φλέβας με την αριστερή νεφρική φλέβα μετά από σπληνεκτομή (κεντρική σπληνονεφρική αναστόμωση).
Περιφερική σπληνονεφρική (Warren) (αναστόμωση σπληνικής φλέβας με την αριστερή νεφρική φλέβα ).
17.           Αποφρακτικός Ίκτερος. Εργαστηριακά ευρήματα και διαγνωστική μεθοδολογία (απλή αναφορά).
Αύξηση χολερυθρίνης, AST, LDH, αλκαλική φωσφατάση, γ-GT λευκώματα – σφαιρίνες.
Διάγνωση : Υπέρηχοι, ERCP, διηπατική χολαγειογραφία, CT, μαγνητική χολαγγειογραφία.
18.           Εν τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση στον 3ο μήνα της κύησης επί εγκύων γυναικών : αναφέρετε την θεραπευτική σας αγωγή μέχρι το  πέρας της κύησης.
Αρχικά χορηγείται ηπαρίνη σε θεραπευτικές δόσεις και στη συνέχεια προφυλακτική ηπαρινοθεραπεία μέχρι το τέλος της κυήσεως. (Απαγορεύεται η χορήγηση δικουμαρόλης).
19.           Οξεία Αρτηριακή Απόφραξη των άκρων εξαιτίας εμβολής. Συμπτώματα και θεραπεία.
Απουσία περιφερικών σφύξεων, πόνος, ωχρότητα, ψυχρότητα, διαταραχές κινητικότητας και αισθητικότητας, κατέρειψη. Αρχικά χορηγείται ηπαρίνη και αναλγητικά. Η θεραπεία εκλογής είναι η εμβολεκτομή.

20.           Στένωση του Ισθμού της Αορτής. Να καθορισθεί η έννοια της νόσου και τα είδη της. Κλινικά ευρήματα. Πρόγνωση.
·         Συγγενής καρδιοπάθεια που χαρακτηρίζεται με στένωση ή πλήρη απόφραξη της αορτής στο ύψος του ισθμού.
Διακρίνονται κυρίως τρεις βλάβες : α) Μονήρης βλάβη β) Με συνοδό μεσοκοιλιακή επικοινωνία και γ) Με άλλες συγγενείς καρδιοπάθειες.
·         Απουσία σφύξεων στις μηριαίες αρτηρίες. Συστολική υπέρταση στα άνω άκρα σε σχέση με τα κάτω άκρα και ισχυρό συστολικό φύσημα στη μεσοπλατιαία χώρα.
·         Χωρίς θεραπευτική αποκατάσταση το 50% των ασθενών θα καταλήξει πριν την ηλικία των 30 ετών εξαιτίας ενδοεγκεφαλικής αιμορραγία, ρήξης αορτής, ενδοκαρδίτιδας.
21.           Τι είναι το φαρυγγοοισοφαγικό εκκόλπωμα ή εκκόλπωμα Zenker και ποιός ο μηχανισμός δημιουργίας του.
Σακκοειδής προσεκβολή του βλεννογόνου του οισοφάγου μεταξύ του κρικοφαρυγγικού μυός και του ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα στην οπίσθια επιφάνεια της φαρυγγοοισοφαγικής συμβολής.
Είναι επίκτητο εκκόλπωμα το οποίο οφείλεται σε αυξημένη ενδοαυλική πίεση σε συνδυασμό με την ύπαρξη ευένδοτου σημείου του τοιχώματος.
22.           Αιτιολογία, κλινική εικόνα και αντιμετώπιση συστροφής του παχέος εντέρου.
Η Συστροφή παριστά στροφή τμήματος του εντέρου γύρω από τον άξονα του που δημιουργείται από το μεσόκολο. Εμφανίζεται συχνότερα στο σιγμοειδές και τυφλό. Κλινική εικόνα :
1.       Σιγμοειδές. Το 90% συστροφής του παχέος εντέρου. Μακρύ σιγμοειδές με βραχύ μεσοσιγμοειδές. Ο ασθενής εμφανίζει κοιλιακό άλγος, μετεωρισμό. Στην οξεία κεραυνοβόλο μορφή βαρεία εικόνα που οδηγεί σε οξεία κοιλία (στραγγαλισμός ή νέκρωση εντέρου). Αντιμετώπιση : υποκλυσμός, ενδοσκόπηση, χειρουργική επέμβαση  στη βαριά μορφή .
2.      Τυφλού: οξέα ή χρόνια επεισόδια ατελούς ειλεού, κωλικοειδή άλγη δεξιού κάτω τεταρτημορίου. Αντιμετώπιση : Αρχικά συντηρητική και μετά πάντα χειρουργική ( εκτομή, παράκαμψη, στομία ) αναλόγως των διεγχειρητικών ευρημάτων στην οξεία μορφή της.
23.           Τι είναι η νόσος του Menetrier, ποια η κλινική συμπτωματολογία της και πως τεκμηριώνεται η διάγνωσή της;
Μορφή υπερτροφικής γαστρίτιδας. Απουσία ενοχλημάτων ή και άτυπα ενοχλήματα στην άνω κοιλία. Με γαστροσκόπιση και βιοψία.
24.           Τι αντιπροσωπεύει το Τ4 στην ΤΝΜ ταξινόμηση του καρκινώματος του πνεύμονα;
Ογκος που άσχετα με το μέγεθος του, διηθεί α) την τρόπιδα ή β) τα γύρω όργανα (μεσοθωράκιο ή οισοφάγο ή καρδιά, μεγάλα αγγεία ή σπονδυλική στήλη) ή γ) συνοδεύεται από κακοήθη πλευριτική συλλογή.
25.           Αιτιολογία – κλινική εικόνα συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας
Απόφραξη κεντρική της υποκλειδίου ή της ανωνύμου αρτηρίας, σε κεντρικότερο σημείο από την εκφυση της σπονδυλικής αρτηρίας. Μετά από άσκηση – εργασία του σύστοιχου άνω άκρου, η σπονδυλική αρτηρία χρησιμοποιείται για την παράπλευρη κυκλοφορία προς αυτό. Συνέπεια αυτού είναι η υποκλοπή και ανεπάρκεια του σπονδυλοβασικού συστήματος και η εμφάνιση ιλίγγου, κεφαλαλγίας, διπλωπίας ή λιποθυμικών επεισοδίων.


26.           Τι είναι το καρκίνωμα μαστού in situ. Μορφές αυτού. Ποια η τακτική αντιμετώπισής του ;
Είναι ο καρκίνος μαστού που εντοπίζεται μόνον εντός του επιθηλακού συστήματος χωρίς να διηθεί τη βασική μεμβράνη που το περιβάλει και το πέριξ αυτής συνδετικολιπώδες υπόστρωμα.
Υπάρχουν δύο μορφές : το πορογενές καρκίνωμα in situ και το λοβιακό in situ.
Η αντιμετώπιση του πορογενούς καρκινώματος in situ είναι η αφαίρεση αυτού επί υγιών ιστών και η συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ή η μαστεκρομή αν δεν επιτευχθούν υγιή όρια εκτομής. Στις περιπτώσεις με μικρό μέγεθος και ευνοϊκό ιστολογικό τύπο μπορεί να αντιμετωπισθεί με ευρεία εκτομή μόνο.
Το λοβιακό καρκίνωμα in situ αποτελεί ισχυρό δείκτη υψηλού κινδύνου ανάπτυξης διηθητικού καρκινώματος και αρκεί η τοπική εκτομή και η στενή παρακολούθηση της ασθενούς.
27.           Αιτιολογία – κλινική εικόνα πυογόνων αποστημάτων του ήπατος
Σχηματισμός συνήθως μονήρων αλλά ενίοτε και πολλαπλών αποστημάτων που οφείλονται πιο συχνά σε μικροοργανισμούς όπως: το κολοβακτηρίδιο, η κλεμπσιέλα, τα βακτηριοειδή, οι αναερόβιοι στρεπτόκοκκοι ή ακόμη και Gram (+) βακτηρίδια. Φθάνουν στο ήπαρ δια μέσου των χοληφόρων οδών (χολαγγειίτιδα), διά της πυλαίας φλέβας (εκκολπωματίτιτδα), κατά συνέχεια ιστών (εμπύημα χοληδόχου κύστης, υποδιαφραγματικό απόστημα), σε τραύματα του ήπατος ή μέσω της ηπατικής αρτηρίας (συστηματική λοίμωξη).
Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει : πόνο – ευασθησία στη περιοχή του ήπατος, υψηλό πυρετό, ρίγος, υπίκτερο – ίκτερο, διόγκωση ήπατος, αδυναμία, καταβολή, ανορεξία, απώλεια βάρους.
28.           Που εντοπίζεται η κήλη Bochdalek και ποια μπορεί να είναι η συμπτωματολογία που προκαλεί ;
Εντοπίζεται στην αριστερά σπονδυλοπλευρική κατάφυση του διαφράγματος και μπορεί να έχει ασυμπτωματική πορεία ή ανάλογα με το όργανο που προσπίπτει να έχει δυσπεπτικά ενοχλήματα ή υψηλό ειλεό (στόμαχος, λεπτό έντερο), δυσκοιλιότητα ή χαμηλό ειλεό (αρ. κολική καμπή).
29.           Ποιες οι διαφορές μεταξύ ελκών των κάτω άκρων αρτηριοσκληρυντικής και φλεβικής αιτιολογίας;
Τα έλκη από αρτηριοσκλήρυνση εντοπίζονται στον άρκο πόδα (δάκτυλα, πτέρνα) είναι ξηρά, έχουν σαφή όρια, εξελίσσονται βραδέως. Το άκρο είναι ωχρό και απουσιάζουν ή υπολείπονται οι περιφερικές σφύξεις. Συνήθως είναι επώδυνα. Τα φλεβικά έλκη εντοπίζονται κυρίως στο έσω σφυρό όπου υπάρχουν οι διατιτρώσες του Cockett. Είναι συνήθως ανώδυνα, ρυπαρά με ασαφή όρια και περιβάλλονται από δέρμα που εμφανίζει υπέρχρωση. Συνήθως συνυπάρχουν κιρσοί και στο ιστορικό του ασθενούς αναφέρεται εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.
30.           Τι είναι το σύνδρομο Budd-Chiari;
Απόφραξη των ηπατικών φλεβών συνήθως λόγω θρόμβωσης και ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου